Milica Todorovic – Tri Case


Da osmeh sakrijem sa lica
Prvu pijem da započne noć
Prvu pijem da započne noć
Ma svakoj po tri
Ako nekom smeta
Treću čašu za ljubavi stare
Ceo svet nam pod štiklama
Ceo život na iglama
Ceo svet nam pod štiklama

Videćeš samo da me nemaš

Ako nekom smeta
Prvo nisi preboleo me

Drugo i da jesi briga me
Neću da plačem zbog sitnica
Drugu pijem jer nisi više moj
Drugo i da jesi briga me
Treću čašu za ljubavi stare
Ma svakoj po tri
Drugu pijem jer nisi više moj
Ako nekom smeta
Prvu pijem da započne noć
Ma briga nas za to
Ma briga nas za to

Neće pomoći
[Refren]

Ceo život na iglama
Pa donesi piće curama
Ma briga nas za to
Prvu pijem da započne noć
Pa donesi piće curama
Neka vide svi
Drugo i da jesi briga me
Sve čaše nek’ se slome
[Refren]
Ni ove noći
Ceo svet nam pod štiklama
[Refren]
Po tri pića za najlepši sto
Za ljubavi nove
Treću čašu za ljubavi stare
[Refren]
Po tri pića za najlepši sto
Sve čaše nek’ se slome
Neka vide svi
Ako nekom smeta
Sve čaše nek’ se slome

Prvo nisi preboleo me
Pa donesi piće curama
Za ljubavi nove
Ni ove noći
Nemoj u oči da me gledaš
Drugu pijem jer nisi više moj
Drugu pijem jer nisi više moj

Ceo život na iglama
Po tri pića za najlepši sto

Ma briga nas za to
Za ljubavi nove
Treću čašu za ljubavi stare

Za ljubavi nove
Ma svakoj po tri
Nema tih para
Prvo nisi preboleo me
Drugo i da jesi briga me
Prvo nisi preboleo me
Sve čaše nek’ se slome
Po tri pića za najlepši sto
Neka vide svi