Code Kunst – Xii Lyrics


[Interlude: Lee Hi]
Yeah, I don’t wanna bye
O yeah, bring it to me nod
O yeah, I don’t wanna die
Bring it to me O
Just bring it to me nod
O yeah, I don’t wanna bye
O yeah, bring it to me nod
O yeah, I don’t wanna die
Bring it to me O
Just bring it to me nod