Babymetal – YAVA! Lyrics


Doo shiyoo? Chigau. Ki-ni-natchatte doo shiyoo? Ki-ni-natchatta. Ki-ni-natchatta. Kore dotchi? ] Ki-ni-natchatta. Are dotchi? Kore dotchi? Doo shiyoo? ] Ki-ni-natchatta. Kore mo chigau
Dore mo chigau. ] Ki-ni-natchatta. Doo shiyoo? Paarira paarira paarirarira
[Verse 2]
Dore demo onaji da yo
Minna soo yuu keredo
Nanka chotto chigau yo ne
Yappa chotto chigau desho
[Bridge 2]
[ Chigau. Kore dotchi? Chigau. Chigau. [Verse 1]
Paarararara rarara
Dore demo onaji da yo
Minna soo yuu keredo
Nanka chotto chigau yo ne
Yappa chotto chigau ka na
[Bridge 1]
[ Chigau. ] Te nani yo? ] Chigau no da
Nanka chotto yappa chotto chigau
[Chorus 2]
[ Yabai. Chigau. ] Ki-ni-natchatte doo shiyoo? Kore mo chigau
Kanari chigau. Doo shiyoo? Kore mo chigau
Aa zenbu zenbu chigau
[Chorus 3]
[ Yabai. Kore dotchi? Kanari chigau
Are wa chigau. ] Chigau
[ Chigau. Chigau. Doo shiyoo? Are dotchi? ] Ki-ni-natchatte doo shiyoo? Are dotchi? Kore ga chigau
Are mo chigau. ] Te iwarete mo
[ Chigau. ] Ki-ni-suru na-tte ii desho
Ki-ni-suru na-tte ii desho
Are dotchi? Ki-ni-natchatte doo shiyoo? Paarira paarira paarirarira
Chigau wa
[Bridge 2]
Are wa chigau. Kore dotchi? Chigau
[ Demone ] Chigau. Chigau. [ Chigau. ] Te iwarete mo
[ Chigau. Paarira paarira fuu
[ Yabai. Kore mo chigau
Dore ga chigau. Chigau. Ki-ni-natchatta. Paarira paarira fuu
[ Yabai. ] Te nani yo? Chigau
[ Demone ] Chigau
Chigai sugite komaru
Paarira paarira paarirarira Paarira paarira fuu
[Outro]
[ Demone ] Chigau. Doo shiyoo? Kore mo chigau
Are mo chigau. Are dotchi? Kore dotchi? Paarira paarira fuu
[ Yabai. ] Shiran te
Nanka chotto chigau
[Chorus 1]
[ Yabai. Are dotchi? [ Chigau.